Werkwijze

Wanneer een plotselinge wijziging in de gezondheidssituatie optreedt, die leidt tot een substantieel andere inhoud en omvang van de benodigde zorg, dan treedt onderstaand schema in werking.
Dit geldt ook wanneer het noodzakelijk is om opname binnen 24 uur in te zetten om onaanvaardbare gezondheidsrisico’s voor de cliënt en/of zijn gezin en/of woonomgeving te voorkomen.