Het regionaal transferpunt Gooi en omstreken is live!

Het regionaal transferpunt Gooi en omstreken

Voor wie: Huisartsen / huisartsenpost

Waarvoor: Zoeken naar ELV/GRZ-bed in de acute situatie

Wanneer: Maandag t/m vrijdag van 8:00 tot 20:00

Weekend van 12:00 tot 20:00

Wat is het regionaal transferpunt Gooi en omstreken?

De spil voor huisartsen en spoedeisende hulp

Bij het regionaal transferpunt Gooi en omstreken is alle kennis aanwezig om zorg voor een patiënt te regelen in de acute situatie. 

Contact opnemen met het regionaal transferpunt Gooi en omstreken kan als er sprake is van een acute situatie, waarbij de zorgvrager (tijdelijke) ondersteuning en zorg nodig heeft. Het regionaal transferpunt Gooi en omstreken ondersteunt bij het organiseren van de juiste zorg.

Wanneer is een situatie acuut?

  • Een plotselinge wijziging in de gezondheidssituatie (aandoeningen, stoornissen, beperkingen van een cliënt of van de informele hulp (wegvallen mantelzorg).
  • Die leidt tot een substantieel andere inhoud (functie en/of plaats) en omvang van de benodigde zorg.
  • Waarbij het noodzakelijk is om opname binnen 24 uur in te zetten om onaanvaardbare gezondheidsrisico’s voor de cliënt en/of zijn gezin en/of woonomgeving te voorkomen.

Triageoverleg vóórdat u contact opneemt met het regionaal transferpunt Gooi en omstreken

Alvorens contact op te nemen met het regionaal transferpunt Gooi en omstreken is het noodzakelijk dat de insturend arts een triageoverleg gehad heeft met de dienstdoende Specialist Ouderengeneeskunde (SO). Met de uitkomst uit het triageoverleg kan contact opgenomen worden met het regionaal transferpunt Gooi en omstreken.

Werkwijze

Toekomst

Op dit moment is de werkwijze nog niet zoals we deze idealiter bedacht hadden. Dit heeft te maken met een vertraging op de ontwikkeling van ZorgDomein.

Het regionaal transferpunt Gooi en omstreken start met ELV-, GRZ- en crisisvragen. In een later stadium volgt de acute thuiszorg.

Zodra de werkwijze aangepast wordt zullen we hierover berichten.